Actueel Nieuws

 

 

Het Cultureel Centrum Kerk aan de Ring kan terugkijken op een zeer geslaagd 2017. Veel culturele evenementen vonden dit jaar plaats in onze kerk: de dit jaar weer in ere herstelde Kunstmarkt in de eerste week van juli, het door ons georganiseerde zomerconcert met Monica Coronado en Manito op 2 september, het benefietconcert samen met Rotary op 21 oktober en verspreid over het jaar vijf optredens van Ynke & FRIENDS, die zich ontwikkelen tot een 'echt cultureel podium aan het Haringvliet'.

Eveneens van hoge kwaliteit waren de zes vertrouwde concerten op de zondagmiddag van onze vaste huurder Stichting Concerten Hellevoetsluis.

Andere activiteiten waren de pianolessen van Ynke van der Wagt op iedere woensdag, de Brocantemarkt, topslijter Breur Evertsenplein met whisky- en wijnproeverijen, de zeer druk bezochte Family Fair op 28 oktober en diverse meditatieve stilteochtenden.

Daarnaast werd de kerk verhuurd voor workshops, feestjes, recepties en een burgerlijk huwelijk.

Gewoontegetrouw werden al deze evenementen ondersteund door een groot aantal vrijwilligers zonder wie al deze ambitieuze programma's niet mogelijk zouden zijn geweest.

Dit alles is niet onopgemerkt gebleven en twee weken geleden heeft Cultureel Centrum Kerk aan de Ring de aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2017 gewonnen. Tijdens een gezellig samenzijn in een stampvolle zaal van het Droogdok ontving het bestuur uit handen van de burgemeester de bijbehorende plaquette en een geldbedrag. 

Organisatorisch zijn er dit jaar grote veranderingen doorgevoerd. Zo is het bestuur van de stichtingen teruggebracht tot een kernbestuur van drie personen, ondersteund door zeven Hoofden van Dienst. Ook is Gerard afgetreden als voorzitter, aan wiens afscheid we in een geslaagde inloopmiddag voor alle Vrienden op 5 maart op gepaste wijze aandacht hebben besteed en waar Gerard is benoemd tot erelid van de stichtingen.

De opbrengsten van alle activiteiten, samen met de bijdragen van de Vrienden van de stichting en van een aantal externe sponsoren, zijn ook dit jaar gebruikt voor behoud en beheer van de kerk, onderhoud en renovatie. In overleg met de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis, werd een nieuw onderhoudsplan afgesproken, gebaseerd op een inspectie van Monumentenwacht. Zo werden de afzaten (onderdorpels) volledig vernieuwd en werden alle daken geďnspecteerd en waar nodig van nieuwe leien voorzien. In het kader van NL-doet is door onze eigen vrijwilligers samen met behulpzame scholieren de gehele zoldervloer schoongemaakt en 'verlost' van de hinderlijke clustervliegen. Een tegenvaller was dat er plotseling een gat in de keukenvloer viel waardoor een kostbare reparatie nodig was. Die gelegenheid is aangegrepen om moderne keukenkastjes te monteren.

Het energiebesparingsprogramma loopt naar wens en de rekening van de energieleverancier is met een aanzienlijk bedrag teruggelopen.


Tot slot wensen wij u en allen die u lief zijn, prettige feestdagen en een voorspoedig 2018.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring: 

Jorriena de Jongh, voorzitter

Will Wiegel, penningmeester

Hans Meerman, secretaris
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrijwilligers Kerk aan de Ring winnen aanmoedigingsprijs ! 

Tijdens het Hellevoetse vrijwilligersfeest in het Droogdok Jan Blanken is donderdagavond de Aanmoedigingsprijs vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2017 uitgereikt. Kerk aan de Ring is de gelukkige winnaar geworden. Zij waren één van de vier genomineerden die dit jaar voor de prijs in aanmerking kwamen.
Burgemeester Milčne Junius: "Natuurlijk doet elke vrijwilligersorganisatie goed werk en dat maakt het dan ook niet makkelijk om er één uit te kiezen voor de prijs. Wat de Kerk aan de Ring bijzonder maakt is dat zij werkelijk alles met de inzet van vrijwilligers doen. Of het nu gaat om de catering of het onderhoud van het gebouw, het gebeurt met vrijwilligers. Het programma van Kerk aan de Ring is ook nog eens een verrijking van het cultureel aanbod in Hellevoetsluis."
Hennie Wiersma van het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis: "De prijs moet daarom ook echt als aanmoedigingsprijs gezien worden. Het is naast de waardering die er vanuit gaat ook een mooie manier om aandacht te vragen voor de mensen die zich in deze organisaties zo hard inzetten voor de inwoners van Hellevoetsluis. We zeggen ook niet voor niets: Hellevoetsluis - Vrijwilligersstad"
De prijs werd uitgereikt tijdens de internationale dag van de vrijwilliger. Een dag waarop het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, onderdeel van stichting Push, de Hellevoetse vrijwilligers extra in het zonnetje zet met een feest en de uitreiking van de aanmoedigingsprijs.